Pengenalan
 
Untuk memohon bantuan IPT, pemohon perlulah mengisi segala maklumat yang berkaitan. Sila rujuk panduan mengikut jenis bantuan IPT sebelum mengisi segala maklumat yang diperlukan.Bagi pemohon baru, Sila tekan butang Permohonan Baru.Untuk Semakan dan Cetakan Borang, Sila Masukkan No KP & Kata Laluan, kemudian tekan Butang SEMAK.
 
   Semakan Status Permohonan
 
Sila Masukkan Nombor Kad Pengenalan ** cth: 831112111111 (Tanpa sengkang) 
Sila Masukkan Kata Laluan
 

 
                  Syarat-Syarat Dan Panduan:-  
                  Dermasiswa Melanjutkan Pelajaran Ke Mesir Dan Jordan
                  Dermasiswa Melanjutkan Pelajaran Ke Indonesia